• โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ภาษาอังกฤษ
  สำหรับองค์กร
  สิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ

วิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สุดกับผู้นำทางด้านภาษา รายละเอียดเพิ่มเติม

Modulo English corporate student

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนแต่ละคอร์สของเรา เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ การตลาด การขาย ธุรกิจประกันภัย การธนาคาร การบัญชี และอื่นๆ อีกมากมาย

คอร์สเรียนสำหรับองค์กรของเราภาษาอังกฤษทุกคอร์สเรียนของเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะภาษาที่ใช้ในการทำงานและในที่ทำงาน
คอร์สเรียนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นเนื้อหา และคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ คอร์สเรียนเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างได้ผล และสามารถนำไปใช้สื่อสารได้จริงในที่ทำงานอีกด้วย
คอร์สเรียนทุกคอร์สของโมดูโล่ เราได้ออกแบบมาเพื่อองค์กรแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่าจุดนี้จะสามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ดีที่สุด ดังนั้นคอร์สเรียนทุกคอร์สของเราจึงมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะนำมาสอน เพราะผู้สอนจะออกแบบสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจมาเพื่อผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

การบริการของเรา

business conversation classes

การสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ


 • เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจของภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์
 • พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้อง

ทักษะต่างๆทางด้านธุรกิจ


 • นำเสนอด้วยความมั่นใจด้วยภาษาอังกฤษ
 • เขียนอีเมล์ได้อย่างมั่นใจและกระชับ
 • การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนต่างๆ สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ


 • เรียนภาษาที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณ
 • การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ
 • เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการดำเนินงาน?

1/5 - การวิเคราะห์

เข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียน

บริษัทแต่ละแห่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ สินค้า ราคา หรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้า พวกเราทราบดีถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบริษัท ดังนั้นไม่ว่าองค์กรของคุณต้องการเรียนภาษาแบบไหน มีวิธีการใช้ยังไง เราจะเริ่มต้นการสอนจากลักษณะพิเศษขององค์กรของคุณ ก็เปรียบเสมือนกับสอนแต่ละบทเรียนให้กับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เราเริ่มต้นจากทำความเข้าใจว่าคุณคือใคร คุณต้องการอะไร คุณจำเป็นต้องใช้ทักษะเพื่อส่งเสริมด้านไหน และคุณต้องการใช้ทักษะต่างๆ อย่างไรเพื่อทำให้คุณสำเร็จ การนำเสนอผลงาน การใช้อีเมล์ หรือการสนทนา พวกเราสามารถสอนได้ทุกคอร์สที่คุณสนใจ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับคุณด้วยความเต็มใจ

2/5 - การทดสอบวัดระดับ

มีความเข้าใจในผู้เรียน

เมื่อเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่องค์กรและผู้เรียนต้องการคือทำให้ดีที่สุด เราจึงเริ่มต้นจากการประเมินพนักงานผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมในคอร์สเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือแบบตัวต่อตัวเองก็ตาม เรามีประสบการณ์สอนได้ทุกคอร์ส เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วคือ แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้เรียนเองก็เช่นเดียวกัน แต่ละท่านก็จะนำเอาเอกสาร หรือข้อสงสัยที่ไม่เหมือนกันมาคอยถามครูในห้องเรียน พวกเราเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การทำความเข้าใจ ความมั่นใจในการใช้ภาษา และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นจากทักษะของผู้เรียนที่จะต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก

3/5 - การออกแบบคอร์สเรียน

มีความเข้าใจในการออกแบบคอร์สเรียนอย่างเหมาะสม

เมื่อเรารู้ว่าผู้เรียนคือใคร ต้องพัฒนาทักษะด้านไหนเป็นพิเศษ เราจึงเริ่มต้นจัดทำคอร์สเรียนที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนและทักษะที่ต้องเรียนเพิ่มเติม พวกเรานำทุกส่วนมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้เรียน ระยะเวลาคอร์สเรียน ชั่วโมงที่จะเรียนใน 1 ครั้ง และอื่นๆ เพื่อที่เราจะได้คำนวณคุณลักษณะเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ไม่ว่าเราจะตัดสินใจออกแบบคอร์สให้ออกมาเป็นอย่างไร องค์กรของคุณจะพอใจกับหัวข้อบทเรียนนั้นๆแน่นอน การเรียนที่ดี ต้องมีความพยายามเป็นอย่างมาก สิ่งจำเป็นเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่ออยู่ในขอบเขตที่เราสามารถทำได้

4/5 - การถ่ายทอดความรู้

มีความเข้าใจถึงประสบการณ์สอนของคุณครู

คุณครูของเราทุกท่านเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ มีประสบการณ์สอนมากมาย และมีศักยภาพความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ทีมครูผู้สอนจะติดต่อกับองค์กรของคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา ตลอดจนจบคอร์สเรียน คุณครูในทีมมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนนั้นๆอย่างต่อเนื่อง มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงการพัฒนาของผู้เรียน และมีการปรับหัวข้อที่จะสอนหากจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือแม้แต่ผู้เรียนเอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความพึงพอใจให้กับผู้เรียน เรามีการจัดทำแบบทดสอบภายในเป็นประจำสำหรับการวัดระดับความรู้ในทักษะต่างๆในทุกๆ ด้าน

5/5 - การประเมินผล/รายงานผลการเรียน

มีความเข้าใจถึงการพัฒนาของผู้เรียน

การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง นั่นหมายถึงผู้เรียนต้องมีการสื่อสาร พูดคุยในทุกบทเรียนใหม่ๆและฝึกฝนในสิ่งที่เรียนไป ยิ่งถ้าผู้เรียนให้ความร่วมมือและฝึกฝนการใช้ภาษามากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้การเรียนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น โมดูโล่มีความตั้้งใจอยากให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งผลประโยชน์มากมายที่ได้จากความตั้งใจนี้ เป็นส่วนชี้วัดได้ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคอร์สเรียน ครูจะทำการบันทึกพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและจัดทำใบประเมินผลการเรียนที่จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

ทำไมถึงต้องเลือกโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่?

การสอนที่มีศักยภาพสูง สำหรับทุกคอร์สเรียน

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ คือ ผู้นำทางด้านการสอนภาษาเพื่อองค์กรที่จะช่วยจัดอบรมเพื่อช่วยองค์กรแก้ปัญหาทางด้านภาษา เรานึกถึงคุณภาพที่ผู้เรียนจะได้รับมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ คอร์สเรียนของเรายืดหยุ่นได้ และออกแบบมาเพื่อผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ องค์กรแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการอบรมของแต่ละองค์กรก็ควรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นกัน ทางทีมงานผู้จัดการและทีมงานครูผู้มีประสบการณ์ของเราจะช่วยให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการ

เราพร้อมที่จะช่วยองค์กรของคุณให้ประสบผลสำเร็จ!

เตรียมตัวให้พร้อม

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่มักจะมองถึงอนาคตเสมอ เราเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การค้าและเศรษฐกิจกำลังเติบโต เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะก้าวตามความสำเร็จให้ทัน ด้วยเครื่องมือที่ไม่เพียงช่วยให้คุณประสปความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังน่าตื่นตาตื่นใจไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆอีกด้วย

เครื่องมือที่ดีสำหรับองค์กรของคุณ

หลักการในการสอนของโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นวิธีที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานของคุณ และจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโตไปเช่นกัน

ผู้สอนที่มีประสบการณ์

เราได้คัดสรรครูที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการสอนทุกคนเพื่อคุณ ครูทุกคนของเราได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อเราจะได้มั่นใจได้ว่า ทุกคนจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนได้

พวกเขาดูเรียบง่ายแต่ดีที่สุด

 • ครูเจ้าของภาษา
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคน
 • มีประสิทธิภาพทางด้านการสอน
 • การอบรมขั้นสูงจากโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่
 • มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ

เราไม่ได้สอนเพียงภาษาอังกฤษแต่เราช่วยเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมรับโอกาสดีดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

สื่อการสอนของเรา

เราได้เลือกสรรเฉพาะสื่อการสอนที่ดีที่สุดของภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราเสมอ เรามีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพและสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อบริการคุณ พร้อมทั้งยังมีสื่อการสอนที่ครอบคลุมไปจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ภาษาภาษาอังกฤษอีกด้วย

ด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสื่อการสอนที่ดีที่สุดสำหรับคอร์สเรียนสำหรับองค์กร

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่:

  Modulo Corporate
  Central World Plaza, Unit KZ03
  Pathumwan, Bangkok

 • เบอร์โทรศัพท์: 02-252-7282

 • อีเมล์: corporate@modulolearning.com