• ระบบคอร์สเรียนสำหรับองค์กรของโมดูโล่
    รับรองผลตั้งแต่เริ่มคอร์สจนจบคอร์ส

คอร์สสำหรับองค์กรของโมดูโล่เป็นการร่วมมือกันของโรงเรียนกับองค์กรที่ใช้การแสดงผลงานแบบครบวงจร
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราสามารถทำให้องค์กรได้รับการบริการของมืออาชีพ เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแบบไหนก็ตาม พวกเรามีคำตอบที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรของคุณมีความสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างมั่นใจเมื่อออกสู่ตลาดโลก เราเชื่อว่าศักยภาพและความรู้ของทีมครูของเราและการฝึกฝนที่ดีอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามที่คุณคาดหวังไว้แน่นอน

ติดต่อเรา เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาขององค์กรของคุณ

1/5 - การวิเคราะห์

เข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียน

บริษัทแต่ละแห่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ สินค้า ราคา หรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้า พวกเราทราบดีถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบริษัท ดังนั้นไม่ว่าองค์กรของคุณต้องการเรียนภาษาแบบไหน มีวิธีการใช้ยังไง เราจะเริ่มต้นการสอนจากลักษณะพิเศษขององค์กรของคุณ ก็เปรียบเสมือนกับสอนแต่ละบทเรียนให้กับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เราเริ่มต้นจากทำความเข้าใจว่าคุณคือใคร คุณต้องการอะไร คุณจำเป็นต้องใช้ทักษะเพื่อส่งเสริมด้านไหน และคุณต้องการใช้ทักษะต่างๆ อย่างไรเพื่อทำให้คุณสำเร็จ การนำเสนอผลงาน การใช้อีเมล์ หรือการสนทนา พวกเราสามารถสอนได้ทุกคอร์สที่คุณสนใจ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับคุณด้วยความเต็มใจ

2/5 - การทดสอบวัดระดับ

มีความเข้าใจในผู้เรียน

เมื่อเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่องค์กรและผู้เรียนต้องการคือทำให้ดีที่สุด เราจึงเริ่มต้นจากการประเมินพนักงานผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมในคอร์สเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือแบบตัวต่อตัวเองก็ตาม เรามีประสบการณ์สอนได้ทุกคอร์ส เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วคือ แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้เรียนเองก็เช่นเดียวกัน แต่ละท่านก็จะนำเอาเอกสาร หรือข้อสงสัยที่ไม่เหมือนกันมาคอยถามครูในห้องเรียน พวกเราเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การทำความเข้าใจ ความมั่นใจในการใช้ภาษา และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงเริ่มต้น เราจึงเริ่มต้นจากทักษะของผู้เรียนที่จะต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก

3/5 - การออกแบบคอร์สเรียน

มีความเข้าใจในการออกแบบคอร์สเรียนอย่างเหมาะสม

เมื่อเรารู้ว่าผู้เรียนคือใคร ต้องพัฒนาทักษะด้านไหนเป็นพิเศษ เราจึงเริ่มต้นจัดทำคอร์สเรียนที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนและทักษะที่ต้องเรียนเพิ่มเติม พวกเรานำทุกส่วนมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้เรียน ระยะเวลาคอร์สเรียน ชั่วโมงที่จะเรียนใน 1 ครั้ง และอื่นๆ เพื่อที่เราจะได้คำนวณคุณลักษณะเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ไม่ว่าเราจะตัดสินใจออกแบบคอร์สให้ออกมาเป็นอย่างไร องค์กรของคุณจะพอใจกับหัวข้อบทเรียนนั้นๆแน่นอน การเรียนที่ดี ต้องมีความพยายามเป็นอย่างมาก สิ่งจำเป็นเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่ออยู่ในขอบเขตที่เราสามารถทำได้

4/5 - การถ่ายทอดความรู้

มีความเข้าใจถึงประสบการณ์สอนของคุณครู

คุณครูของเราทุกท่านเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ มีประสบการณ์สอนมากมาย และมีศักยภาพความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ทีมครูผู้สอนจะติดต่อกับองค์กรของคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา ตลอดจนจบคอร์สเรียน คุณครูในทีมมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนนั้นๆอย่างต่อเนื่อง มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงการพัฒนาของผู้เรียน และมีการปรับหัวข้อที่จะสอนหากจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือแม้แต่ผู้เรียนเอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความพึงพอใจให้กับผู้เรียน เรามีการจัดทำแบบทดสอบภายในเป็นประจำสำหรับการวัดระดับความรู้ในทักษะต่างๆในทุกๆ ด้าน

5/5 - การประเมินผล

มีความเข้าใจถึงการพัฒนาของผู้เรียน

การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง นั่นหมายถึงผู้เรียนต้องมีการสื่อสาร พูดคุยในทุกบทเรียนใหม่ๆและฝึกฝนในสิ่งที่เรียนไป ยิ่งถ้าผู้เรียนให้ความร่วมมือและฝึกฝนการใช้ภาษามากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้การเรียนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น โมดูโล่มีความตั้้งใจอยากให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งผลประโยชน์มากมายที่ได้จากความตั้งใจนี้ เป็นส่วนชี้วัดได้ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคอร์สเรียน ครูจะทำการบันทึกพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและจัดทำใบประเมินผลการเรียนที่จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส