• ลูกค้าองค์กรบริษัทของเรา
  ส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
 • ลูกค้าองค์กรบริษัทหลักสูตร Turnkey
Minor Food

ในสองปีที่ผ่านมาทีมงานผู้เชี่ยวชาญการอบรมของเรา ได้ร่วมงานกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการสนทนาธุรกิจ การนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และให้ความช่วยเหลือสำหรับความต้องการของแต่ละบุคคลของผู้เรียน

 • ทักษะ
  • การนำเสนองาน
  • การเขียนอีเมล์
  • การประชุม
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย
Ascend Group

ตั้งแต่การสนทนาทั่วไป ไปจนถึงการฝึกอบรมการเขียนอีเมล์ กลุ่มบริษัท Ascend ได้รับการฝึกอบรมโดยหลักสูตรธุรกิจจากโมดูโล่ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาไทย ซึ่งผู้เรียนจากหลากหลายแผนกที่ได้รับการอบรมไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ภาษาในองค์กร และทักษะการสนทนาต่างๆ ซึ่งเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเลยว่ามีการพัฒนาอย่างน่าทึ่ง

 • ทักษะ
  • ฝึกอบรมไวยากรณ์
  • ฝึกอบรมการเขียนอีเมล์
  • ภาษาไทยธุรกิจ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
 • กฏหมาย และ บริหารธุรกิจ
Allen & Overy

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทกฏหมายชั้นนำของอังกฤษ Allen & Overy สาขาสำนักงานกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในอำนาจการบริหารของสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน และเพื่อการพัฒนาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับการอบรมหลักสูตรธุรกิจอังกฤษ 6 เดือน และการเน้นความสำคัญให้กับภาษาทางกฏหมายนั้นจะเป็นประโยชน์มาก โดยผู้เชียวชาญของเราได้ดูแลผู้เรียนและผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ส่งมอบหลักสูตรที่เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ได้มีประสบการณ์การเรียนที่ดีร่วมกัน

 • ทักษะ
  • ฝึกอบรมคำศัพท์ทางกฏหมาย
  • ฝึกอบรมการเขียนอีเมล์
  • ฝึกอบรมไวยากรณ์