• MODULO
  สำหรับองค์กร
  สิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ
 • การจัดอบรมภาษาที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นเพื่อพัฒนาองค์กรของคุณ
 • พัฒนาองค์กรของคุณ
  พัฒนาศักยภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล
  เปลี่ยนแปลงตอนนี้เพื่อให้ตอบรับกับตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  ออกแบบใบปลิวสำหรับองค์กรของคุณ
 • ทีมงานผู้จัดอบรมคอร์สเรียนสำหรับองค์กร
  ทีมงานของเรา
 • คอร์สเรียนสำหรับองค์กรของโมดูโล่ มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนโรงเรียนสอนภาษาทั่วไป เพราะเราได้ออกแบบคอร์สเรียนเฉพาะทาง ซึ่งมีคำศัพท์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

การบริการของเรา

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ มีคอร์สเรียนภาษาสำหรับองค์กรที่ไม่เหมือนใคร และยังมีการจัดอบรมทั้ง 5 ภาษาที่เราสอนด้วย